Prisomräkningstalen för myndigheternas lokalkostnader bör revideras en extra gång

2021-04-14 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar varje år ett underlag till regeringen för prisomräkning av lokalkostnadsandelen i anslagsbaserna för nästkommande budgetår. I ett regeringsuppdrag föreslår ESV att prisomräkningen bör revideras en extra gång för året före innevarande budgetår. Underlaget blir då mer rättvisande när även sena ändringar i myndigheternas lokalförsörjning kan påverka prisomräkningsunderlaget genom att det hänförs till rätt beräkningsår.

Dela

Kontakt