Överskott i statens budget för januari

2021-02-23 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för januari blev ett överskott på 7,7 miljarder kronor. Det är en skillnad på 10,7 miljarder kronor jämfört med januari 2020, då det blev ett underskott på 3,0 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 107,7 miljarder kronor i januari, vilket är 19,4 miljarder kronor högre än i januari 2020. Det beror till stor del på reglering av de kommunala inkomstskatterna för beskattningsåret 2019.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 100,0 miljarder kronor i januari. Det är 8,7 miljarder kronor (9,5 procent) högre än i januari 2020. Framför allt blev utgifterna högre för allmänna bidrag till kommuner, bidrag till folkhälsa och sjukvård, ersättning för höga sjuklönekostnader samt bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 mars 2021.

Dela

Kontakt