Överskott i statens budget för februari

2021-03-31 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 47,3 miljarder kronor. Det är 11,5 miljarder kronor lägre än i februari 2020. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över utfallet för statens budget januari till februari 2021 och januari till december 2020.

De totala inkomsterna i statens budget blev 132,1 miljarder kronor i februari, vilket är 12,1 miljarder kronor (8,4 procent) lägre än i februari 2020. Det beror till stor del på förändringar av saldon på fysiska och juridiska personers skattekonton. Saldona förändras dock från månad till månad och det är inte ovanligt med stora skillnader mot föregående år för enskilda månader.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 84,7 miljarder kronor i februari. Det är 0,5 miljarder kronor (0,6 procent) lägre än i februari 2020.

De takbegränsade utgifterna blev 130,9 miljarder kronor, vilket är 20,0 miljarder kronor (18,0 procent) högre än i februari 2020. De högre utgifterna gäller främst bidrag till folkhälsa och sjukvård, avgiften till EU, kommunalekonomisk utjämning samt ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utgifterna för de delar i statens budget som inte omfattas av utgiftstaket blev dock 20,2 miljarder kronor lägre än i februari 2020. Det beror i första hand på att Riksbanken återbetalade valutalån hos Riksgäldskontoret.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 29 april 2021.

Dela

Kontakt