Nu öppnar inrapporteringen för budgetunderlaget

2021-01-25 | Nyhet

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Information om planerade investeringar inklusive finansiering samt räntekontokredit ska rapporteras i Hermes. Myndigheterna ska även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format. Notera att ESV har vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen i Hermes under året.

Från och med den 25 januari till och med den 1 mars går det att lämna information om planerade investeringar inklusive finansiering samt räntekontokredit i Hermes. Rapporteringen i Hermes gör det lättare för regeringen att sammanställa statens planerade investeringar. Men myndigheterna ska precis som vanligt även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format senast den 1 mars, inklusive informationen om planerade investeringar och räntekontokrediten.

Stöd för att rapportera uppgifterna på rätt sätt

Under året har ESV vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen. Du kan numera bland annat kopiera och klistra in värden från Excel till Hermes i tabellerna för verksamhetsinvesteringar. Även vissa valideringar är ändrade för att underlätta för dig som rapporterar att göra rätt. I anslutning till varje inrapporteringssida i Hermes finns informationstexter som beskriver hur du ska rapportera uppgifterna.

I ESV:s handledning Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen hittar du stöd för att tillämpa bestämmelserna för vilken information om investeringar som ska finnas med i budgetunderlaget.

Om ni har frågor om innehållet i budgetunderlaget går det bra att kontakta Fråga ESV. Om ni har frågor om inrapporteringen och Hermes kontaktar ni Fråga ESV om Hermes.

Dela

Kontakt