Nästan lika stort underskott 2022 som 2021

2021-11-17 | Pressmeddelande

Offentliga sektorns underskott blir nästan lika stort 2022 som 2021. Omfattande utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar i budgetpropositionen för 2022 bidrar till underskottet. Det strukturella sparandet ligger tydligt under målnivån både 2021 och 2022. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Tillväxten i ekonomin blir stark både i år och nästa år och BNP växer med 4,0 respektive 3,6 procent. Efterfrågan på arbetskraft ökar och arbetslösheten sjunker till 7,3 procent 2022. Konjunkturen bedöms nå ett normalt läge under 2022.

Samtidigt leder stora utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar till ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 47 miljarder kronor i år. Nästa år blir underskottet nästan lika stort då utgifterna ligger kvar på en hög nivå.

– Det strukturella sparandet försvagas nästa år och ligger fortsatt tydligt under målnivån. Samtidigt sjunker Maastrichtskulden under skuldankaret. Det säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Prognosen i siffror

  2020 2021 2022
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
-3,0 4,0 3,6
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,3 8,8 7,3
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
-141 -47 -45
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
-2,8 -0,9 -0,8
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
-1,2 -0,7 -1,0
Budgetsaldo – miljarder kronor -221 35 83
Maastrichtskuld – procent av BNP 39,6 36,1 32,8

 

Dela

Kontakt