Momshandledningen är uppdaterad

2021-12-01 | Nyhet

Vi har uppdaterat avsnitt 3.2 om inköp av byggtjänster i momshandledningen.
Avsnittet är uppdaterat till följd av att Skatteverket omarbetat ett tidigare ställningstagande om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster.

Dela

Kontakt