Minskat antal mål och återrapporteringskrav i myndigheternas regleringsbrev

2021-04-28 | Nyhet

Regeringens resultatstyrning har genomgått stora förändringar under de senaste tjugo åren. Det har bland annat lett till att antalet mål och återrapporteringskrav har minskat i myndigheternas regleringsbrev. Det framgår av en rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV).

ESV har kartlagt elva myndigheters instruktioner och regleringsbrev under två decennier för att få en bild av hur regeringens resultatstyrning av myndigheterna har utvecklats sedan 1999. Resultatet av studien visar att resultatstyrningen av myndigheterna har genomgått avgörande förändringar, och att myndigheternas autonomi har ökat något i förhållande till regeringens styrning och kontroll.

ESV:s slutsats är att det framför allt beror på regeringens reform inför budgetåret 2009, då en mer långsiktig och strategisk resultatstyrning infördes. Sedan dess har antalet mål och återrapporteringskrav i myndigheternas regleringsbrev minskat rejält. Den minskade styrningen i regleringsbreven har inte heller kompenserats genom en ökad styrning på andra ställen, exempelvis genom fler mål i instruktionerna eller fler kortfristiga uppdrag i regleringsbreven.

Dela

Kontakt