Lyckat studentsamarbete bakom applikation som kopplar samman mål och resultat i staten

2021-05-12 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har samarbetat med studenter på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att utveckla en applikation som underlättar analysen av myndigheternas mål och resultat. Arbetet är en del av ESV:s ”datalabb”, som tillgängliggör befintlig data i en mer öppen och flexibel form.

Resultaten i staten är ESV:s betaversion av en applikation där du kan söka bland de mål och uppdrag som regeringen har gett myndigheterna i regleringsbreven, och sedan direkt matcha sökträffarna med resultaten som myndigheterna har redovisat i sina årsredovisningar. Applikationen utvecklades inledningsvis i samarbete med KTH, som ett alternativ till grupparbete i masterkursen Sökmotorer och informationssökningssystem.

Smart sökmotor möjliggjorde relevant matchning

John Svanberg, Sonja Horn och Sashikanth Raavikanti valde att ta sig an uppgiften. ESV:s ambition var att det skulle gå att koppla regeringens mål i regleringsbreven till resultatet i myndigheternas årsredovisningar. Studenternas kursledare tipsade också gruppen om att utveckla applikationen med hjälp av sökmotorn Elasticsearch. Utöver det fick studenterna fria händer att lösa uppgiften.

– Informationen i årsredovisningarna är helt ostrukturerad och alla regleringsbrev följer inte den avsedda strukturen för hur målen ska presenteras. Så det var en utmaning att automatisera hanteringen av informationen. Men efter ett tag kom vi på hur vi kunde utnyttja Elasticsearchs kapacitet, säger John Svanberg.

Gruppen identifierade den relevanta informationen i regleringsbreven och indexerade den i sökmotorn på ett sätt som gjorde det möjligt att göra så kallade dynamiska uppslag för att koppla enskilda mål och uppdrag till de textstycken som redovisar resultatet i årsredovisningarna. För att kunna visualisera matchningarna byggde man en webbapplikation med ett användarvänligt gränssnitt.

– Vi hade begränsat med tid under kursen men lyckades utveckla vår idé på ett sätt som vi blev väldigt nöjda med, säger Sonja Horn.

Betaversionen färdigställdes i fortsatt samarbete med ESV

Även ESV:s projektgrupp var nöjd med resultatet och valde att anlita studenterna för att slutföra en betaversion av applikationen efter att kursen avslutats.

– Eftersom grunderna redan var på plats kunde vi fokusera på att förbättra både den bakomliggande sökfunktionaliteten och utformningen av webbapplikationen som användaren ser, säger John Svanberg.

Under det fortsatta utvecklingsarbetet jobbade gruppen efter en definierad tidplan och det ställdes tydligare krav på funktionaliteten. Vilka förbättringar som skulle prioriteras stämdes sedan av vid regelbundna planeringsmöten med ESV.

– Vi fick ett stort ansvar för utvecklingen och ESV:s projektgrupp litade på våra rekommendationer. Men vi har också fått öva vår förmåga att prioritera och säga nej till det som inte är möjligt att göra inom tidsplanen, säger Sonja Horn.

Projektet har levererat en användbar betaversion, och nu överväger ESV att gå vidare med att utveckla en färdig applikation.

– Utöver att vässa precisionen i matchningarna vore det intressant att i nästa steg komplettera applikationen med myndigheternas instruktioner och enskilda regeringsuppdrag, säger Hannes Jacobsson, ESV:s projektledare för applikationen.

Studenterna valde att ta sig an uppgiften att utveckla ESV:s applikation för att det var ett riktigt uppdrag med intressanta data inom ett område som de inte visste så mycket om.

Dela

Kontakt