Lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

2021-09-13 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 8 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.

I remissen finns ESV:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om

  • underskrift av årsredovisningen
  • låneram för anläggningstillgångar
  • samråd om avgifter
  • statliga inrapporteringskoder (S-koder).

Även myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd, samt på ESV:s konsekvensutredning. Skicka era svar senast den 8 oktober 2021 via e-post till registrator@esv.se med kopia till anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt