Internrevisionens utmaningar kan hanteras på den enskilda myndigheten

2021-09-23 | Nyhet

Myndigheterna har en positiv syn på den statliga internrevisionen. Det finns dock ett antal utmaningar, bland annat när det gäller internrevisionens resurser och hur föreslagna förändringar ska hanteras i verksamheten. Dessa frågor kan överlag hanteras av den enskilda myndigheten.

ESV bedömer att det finns en väl fungerande internrevision i staten. Den absoluta majoriteten av myndigheterna har också en positiv syn på regleringen och anser att internrevisionen ger ett bra stöd för myndighetens ledning. Det framgår av ESV:s rapport Ekonomisk styrning i staten. Det finns dock utmaningar med arbetet, men dessa kan överlag hanteras internt av den enskilda myndigheten.

Utmaningar med internrevisionens resurser

Den vanligaste utmaningen som myndigheterna lyfter fram är internrevisionens resurser och andelen enmansfunktioner. För enmansfunktioner följer ofta negativa effekter som personberoende och att det är svårt att hinna genomföra de granskningar som bedöms som relevanta.

Regeringen har betonat att det är myndigheterna själva som ansvarar för att internrevisionen har tillräckliga resurser. Resursfrågan är därför en fråga som varje internrevisionsmyndighet rår över i sin interna budgetering. Resursfrågan anknyter också till möjligheten att samordna internrevisionen mellan myndigheter. Men sådan samordning är ovanligt.

Utmaningar i utvecklingsarbetet

Det kan också vara en utmaning för myndigheten att göra avvägningar mellan och samordna de förslag till förändringar som kommer från internrevisionens granskningar och myndighetens övriga utvecklingsarbete.

Den här typen utmaningar kan hanteras inom den dialog som finns mellan myndighetens ledning och internrevisionen i frågor som rör internrevisionens revisionsplan och vid beslut om åtgärder utifrån enskilda granskningar.

Dela

Kontakt