Högre skatteinkomster signalerar återhämtning i statens ekonomi

2021-09-30 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 43,4 miljarder kronor, vilket är 23,6 miljarder kronor högre än i augusti 2020. Det beror på att årets skatteinkomster fortsatte öka, vilket främst förklaras av återhämtningen i ekonomin. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 117,3 miljarder kronor i augusti, vilket är 24,0 miljarder kronor (25,7 procent) högre än i augusti 2020. Det beror till stor del på att skatt på varor och tjänster samt skatt på inkomster ökade med 8,2 miljarder kronor respektive 7,6 miljarder kronor. Samtidigt ökade inbetalningarna till skattekonto jämfört med augusti 2020. Inkomsterna från arbetsgivaravgiften ökade också, och ligger nu på samma nivå som innan den tillfälliga nedsättningen mars–juli 2020.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 73,9 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,3 miljarder kronor (0,4 procent) högre än samma månad 2020. Det beror bland annat på att utgifterna för statsbidrag till följd av covid-19 och vaccinationer mot covid-19 ökade i augusti. Stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd minskade däremot med sammanlagt 0,9 miljarder kronor, och uppgick till 0,7 miljarder kronor.

Totala inkomster för perioden januari–augusti

Diagram som visar totala inkomster i statens budget för perioden januari till augusti för 2017 till 2021.

För januari–augusti blev saldot i statens budget ett överskott på 101,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 187,9 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 86,1 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 830,4 miljarder kronor hittills i år, vilket är 157,7 miljarder kronor (23,4 procent) högre än januari–augusti föregående år. Utgifterna blev 30,2 miljarder kronor (4,0 procent) lägre än motsvarande period 2020 och uppgår till 728,6 miljarder kronor.

Det högre skatteutfallet jämfört med 2020 beror främst på ekonomins återhämtning men är delvis en effekt av de åtgärder som regeringen infört med anledning av spridningen av covid-19. Exempelvis minskade skatteinkomsterna för 2020 av de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna, och företag som fick anstånd med att betala skatt under 2020 har betalat in skatten under 2021.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 oktober 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget hittar du information om statens inkomster och utgifter samt saldot för statens budget. Du kan till exempel ta reda på hur stora inkomster staten har haft från olika avgifter.

Dela

Kontakt