Högre skatteinkomster i statens budget i november

2021-12-16 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 37,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor lägre än i november 2020. Skatteinkomsterna ökade dock jämfört med november föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar utfallet för statens budget januari till november 2021 och januari till december 2020 och 2019.

De totala inkomsterna i statens budget blev 121,6 miljarder kronor i november, vilket är 13,7 miljarder kronor (12,7 procent) högre än i november 2020. Skatteinkomsterna ökade med 13,8 miljarder kronor medan övriga inkomster minskade med 0,1 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 84,1 miljarder kronor i november, vilket är 16,5 miljarder kronor (24,5 procent) högre än samma månad 2020. Det beror huvudsakligen på förändringar i utlåningen till Riksbanken.

De takbegränsade utgifterna blev 125,3 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor (1,3 procent) högre än i november 2020. De högre utgifterna avser bland annat utgiftsområdet Kommunikationer där 1,5 miljarder kronor betalades ut i stöd för utbyggnad av bredband.

För perioden januari–november blev saldot i statens budget ett överskott på 154,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 248,9 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 94,7 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 1 113,3 miljarder kronor hittills i år, vilket är 176,5 miljarder kronor (18,8 procent) högre än föregående år. Utgifterna blev 72,4 miljarder kronor (7,0 procent) lägre än motsvarande period 2020, och uppgår till 959,1 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 27 januari 2022.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget kan du följa utvecklingen för statens inkomster och utgifter varje månad. Här kan du bland annat ta reda på hur stora inkomster staten har från den så kallade kupongskatten, som betalas av den som har fått utdelning från ett svenskt bolag men är skattemässigt hemmahörande i ett annat land.

Dela

Kontakt