Högre krisstöd till kultur- och idrottsverksamhet i maj i år

2021-06-23 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,9 miljarder kronor, vilket är 26,8 miljarder kronor högre än i maj 2020. Samtidigt fortsätter staten att betala ut coronarelaterade stöd, framför allt till hälso- och sjukvård samt till kultur- och idrottsverksamhet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar statens budgetsaldo januari till december 2020 och januari till maj 2021.De totala inkomsterna i statens budget blev 139,6 miljarder kronor i maj, vilket är 37,5 miljarder kronor (36,7 procent) högre än i maj 2020. Inkomsterna från arbetsgivaravgifter uppgick till 36,2 miljarder kronor, vilket är 7,7 miljarder kronor högre än samma månad förra året. Det beror framför allt på att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter minskade inkomsterna under perioden april–juli 2020. Skatt på varor och tjänster uppgick till 65,4 miljarder kronor, vilket är 8,4 miljarder kronor högre än i maj 2020. Skatt på inkomst ökade också och blev 6,7 miljarder kronor högre i maj i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 102,7 miljarder kronor i maj, vilket är 10,7 miljarder kronor högre än samma månad 2020. Det beror främst på att statens utgifter för bidrag inom hälso- och sjukvård blev 7,4 miljarder kronor högre i maj i år. Utgifterna innefattar bland annat medel för provtagning, smittspårning, uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård, vaccinationer mot covid-19 samt ”Covidbevis”. Andra coronarelaterade utgifter i form av krisstöd till kultur- och idrottsverksamhet i landet blev 2,6 miljarder kronor högre jämfört med maj 2020.

För januari–maj blev saldot i statens budget ett överskott på 84,3 miljarder kronor. Det är en skillnad på 99,2 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 14,9 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 549,0 miljarder kronor hittills i år, vilket är 82,8 miljarder kronor (17,8 procent) högre än motsvarande period föregående år. Utgifterna blev 16,4 miljarder kronor (3,4 procent) lägre än motsvarande period föregående år och uppgår till 464,6 miljarder kronor.

Vid ESV:s publicering av majutfallet för statens budget har riksdagen beslutat om åtta ändringsbudgetar. Ändringsbudgetarna innebär att ytterligare 124,7 miljarder kronor har anvisats statens budget jämfört med den ursprungliga budgeten för 2021. ESV fortsätter att analysera utfallet för statens budget och effekterna av ändringsbudgetarna, framför allt med anledning av coronapandemin.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 29 juli 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget hittar du information om statens inkomster och utgifter samt saldot för statens budget varje månad. Du kan till exempel ta reda på att staten lagt 8,3 miljarder kronor på provtagning, smittspårning och utbrottshantering med anledning av covid-19 under januari–maj i år.

Dela

Kontakt