Handledningen Checklista för bokslut är uppdaterad

2021-01-21 | Nyhet

ESV:s handledning Checklista för bokslut har uppdaterats i aktuella delar med anledning av ett antal regeländringar. Framför allt har vissa datum i checklistan justerats eftersom att ESV från och med 2020 beslutar om datum för inrapportering till statsredovisning varje år. Handledningen innefattar numera även andra nyheter, exempelvis att lämna kommentarer på S-koder och uppgifter om förbrukningstakten för Oförbrukade bidrag i Hermes.

Checklista för bokslut är tänkt att vara ett stöd för dig som planerar och genomför arbetet med myndighetens årsredovisning. Den nya versionen ersätter den tidigare handledningen med samma namn (ESV 2015:57).

Dela

Kontakt