Följ upp resultaten i staten med ett klick

2021-03-12 | Pressmeddelande

I dag lanserar Ekonomistyrningsverket (ESV) en betaversion av en webbapplikation där du snabbt och enkelt kan följa upp myndigheternas resultat. Applikationen är en del av projektet Datalabbet resultaten i staten som tillgängliggör befintlig data i en mer flexibel form.

Med applikationen Resultaten i staten kan du söka bland de mål och uppdrag som regeringen har gett myndigheterna i regleringsbreven och direkt matcha sökträffarna med resultaten som myndigheterna har redovisas i sina årsredovisningar. Applikationen inkluderar regleringsbrev och årsredovisningar för 2015–2020.

– Applikationen är i första hand utvecklad för att möta statsförvaltningens behov av information. Men den kan också vara till nytta för andra delar av samhället, till exempel för journalister och forskare som vill följa upp styrningen i staten, säger Sven-Olof Junker, projektledare för datalabbet.

Applikationen är utvecklad i samarbete med studenter på KTH som började arbetet med projektet inom ramen för sin utbildning. Det föll så väl ut att ESV valde att anlita studenterna för att slutföra arbetet med att utveckla betaversionen.

Datalabbet tillgängliggör olika typer av data

Inom projektet arbetar ESV med betaversioner av applikationer för ytterligare tre områden:

  • Utfallet för statens budget – lanserades i september förra året. Applikationen har nyligen uppdaterats med utfallet för 2020.
  • Nyckeltal i staten – tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer dynamiskt och anpassat sätt. Applikationen testat just nu av beslutsfattare på Regeringskansliet och andra myndigheter.
  • Förutse BNP – tillgängliggör data och algoritmer för att göra automatiska BNP-prognoser. Planerad teststart under våren 2021.

Ambitionen är att det ska gå att fortsätta använda applikationerna i staten efter att projektet avslutats. Genom att ESV öppnar upp datalabbet för andra offentliga och privata aktörer samt allmänheten kan den som vill vara med och testa och lämna synpunkter som blir värdefulla i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Dela

Kontakt