ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

2021-12-08 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Tidigare år har vi erbjudit möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, i det rådande läget kan våra experter delta digitalt.

Genom att erbjuda ledningsgrupper en möjlighet att diskutera styrningsfrågor utifrån den enskilda myndighetens perspektiv vill ESV bredda stödet inom våra verksamhetsområden och öka förståelsen för myndigheternas utmaningar. Tanken är att det ska bli ett ömsesidigt utbyte mellan ESV och de inbjudna myndigheterna.

Fyra myndigheter träffade ESV innan pandemin och diskuterade bland annat effektiviseringar, tillitsbaserad styrning, intern styrning och kontroll, finansiering och utformning av årsredovisningen. Vilka frågor som är aktuella beror dock på den enskilda myndighetens behov.

Träffa ESV digitalt under våren

Hör gärna av er i god tid om ni vill att våra experter ska delta digitalt i ert ledningsgruppsmöte. För att det ska bli givande samtal bör man räkna med att avsätta minst en timme åt att diskutera ekonomisk styrning.

Kontakta gärna oss för en intresseanmälan och för att diskutera ett möjligt upplägg.

Dela

Kontakt