ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

2021-08-19 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Tidigare år har vi erbjudit möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, i det rådande läget kan våra experter delta digitalt.

Genom att erbjuda ledningsgrupper en möjlighet att diskutera styrningsfrågor utifrån den enskilda myndighetens perspektiv vill ESV bredda stödet inom våra verksamhetsområden och öka förståelsen för myndigheternas utmaningar. Tanken är att det ska bli ett ömsesidigt utbyte mellan ESV och de inbjudna myndigheterna.

Fyra myndigheter träffade ESV innan pandemin och diskuterade bland annat effektiviseringar, tillitsbaserad styrning, intern styrning och kontroll, finansiering och utformning av årsredovisningen. Vilka frågor som är aktuella beror dock på den enskilda myndighetens behov.

Fick tips inför arbetet med årsredovisningen

Revisorsinspektionen är en av myndigheterna som träffat ESV.

– Upplägget att planera mötet utifrån våra frågeställningar och behov fungerade väldigt bra, säger Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen.

Han förklarar att det som liten myndighet kan vara svårt att fånga upp nya regler och förstå vilka krav det ställer på myndigheten i praktiken. Framför allt ville Revisorsinspektionen diskutera hur man kombinerar hög effektivitet med god intern styrning och kontroll, samt hur myndigheten kan förbättra sin årsredovisning utifrån de nya reglerna.

– Vi fick konkreta tips om hur vi kan använda resultatindikatorer, med antal överklagade ärenden som ett mått till exempel. Så det blev ett direkt stöd i arbetet med årsredovisningen, säger Per Johansson.

Träffa ESV digitalt under hösten

Hör gärna av er i god tid om ni vill att våra experter ska delta digitalt i ert ledningsgruppsmöte. För att det ska bli givande samtal bör man räkna med att avsätta minst en timme åt att diskutera ekonomisk styrning.

Kontakta gärna oss för en intresseanmälan och för att diskutera ett möjligt upplägg.

Dela

Kontakt