ESV ska följa upp myndigheternas hantering av medel från EU:s återhämtningsfond

2021-07-07 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att följa upp myndigheternas hantering och genomföra revisioner av de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Exakt hur det ska gå till är inte fastställt. ESV återkommer med information efter sommaren.

ESV har fått regeringens uppdrag att samla in berörda myndigheters resultatinformation och förvaltningsförklaringar för de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. ESV ska även genomföra revisioner av medlen som betalas ut från återhämtningsfonden.

De myndigheter som ansvarar för åtgärder som ingår i Sveriges återhämtningsplan ska rapportera resultatinformation i form av uppnådda delmål, mål och indikatorer till ESV, samt lämna en förvaltningsförklaring som försäkrar att medlen har använts för avsett ändamål. Myndigheterna ska även vara beredda på att åtgärderna de ansvarar för kan komma att väljas ut för revision av ESV .

ESV kommer också att granska processerna för en effektiv hantering på berörda myndigheter. EU:s regler för hanteringen fokuserar bland annat på att förhindra intressekonflikter, bedrägerier och dubbelfinansiering.

I stort kommer insamlingen att följa upplägg och tidpunkter för den befintliga rapporteringen till statsredovisningen. I dagsläget är det dock inte fastställt exakt hur det kommer att gå till. ESV återkommer efter sommaren med mer detaljerade instruktioner om hur myndigheterna ska redovisa och rapportera uppgifterna samt hur ESV:s revisionsarbete kommer att genomföras.

Dela

Kontakt