ESV lämnar förslag på omfördelning av anslagsmedel till Energimyndigheten

2021-01-29 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av vissa förvaltningsutgifter hos Statens energimyndighet (Energimyndigheten). Syftet med översynen har varit att redovisa ett förslag till omfördelning av medel från anslag 1:4 Energiforskning till anslag 1:1 Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi.

Dela

Kontakt