Dags för treårssamråd under 2021

2021-01-12 | Nyhet

Enligt reglerna för avgiftssamråd ska statliga myndigheter vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Under 2021 ska de myndigheter som sorterar under följande utgiftsområden genomföra treårssamråd:

  • 1 Rikets styrelse
  • 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
  • 6 Försvar och samhällets krisberedskap
  • 15 Studiestöd
  • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
  • 21 Energi
  • 24 Näringsliv

Räkna med att handläggningen hos ESV normalt tar 20 arbetsdagar. Under sommarmånaderna samt i november och december kan handläggningen ta längre tid.

Dela

Kontakt