1,2 miljoner pensionärer fick det nya inkomstpensionstillägget i september

2021-10-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för september visar ett överskott. De totala inkomsterna ökade medan de totala utgifterna minskade jämfört med september 2020. Samtidigt ökade de takbegränsade utgifterna, bland annat eftersom att inkomstpensionstillägget betalades ut för första gången. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot i statens budget för september blev ett överskott på 11,5 miljarder kronor. Det är 24,5 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande månad föregående år.

De totala inkomsterna i statens budget blev 85,2 miljarder kronor i september, vilket är 6,8 miljarder kronor (8,6 procent) högre än i september 2020. Det beror främst på att skatt på inkomst ökade med 7,1 miljarder kronor, varav 1,4 miljarder kronor avser högre inkomst från kupongskatt. Även skatt på varor och tjänster ökade. Samtidigt minskade inkomsterna från bötesmedel med 1,0 miljard kronor.

Diagram som visar statens totala utgifter respektive de takbegränsade utgifterna januari till september 2020 och 2021.

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 73,8 miljarder kronor i september, vilket är 17,7 miljarder kronor (19,4 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror framför allt på att Riksbanken återbetalade lån på 17,1 miljarder kronor, vilket minskade utgifterna med motsvarande belopp.

De takbegränsade utgifterna blev 123,4 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor (2,9 procent) högre än i september 2020. De högre utgifterna gäller bland annat bidrag till folkhälsa och sjukvård, avgiften till EU och kommunalekonomisk utjämning. Det nya inkomstpensionstillägget betalades också ut för första gången till 1,2 miljoner pensionärer, vilket ökade de takbegränsade utgifterna med 0,5 miljarder kronor.

För årets tre första kvartal blev saldot i statens budget ett överskott på 113,3 miljarder kronor. Det är en skillnad på 212,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2020, då saldot visade ett underskott på 99,1 miljarder kronor. Inkomsterna uppgår till 915,7 miljarder kronor hittills i år, vilket är 164,5 miljarder kronor (21,9 procent) högre än föregående år. Utgifterna blev 47,9 miljarder kronor (5,6 procent) lägre än motsvarande period 2020 och uppgår till 802,4 miljarder kronor. De lägre utgifterna förklaras till 45,8 miljarder kronor av förändringar i utlåningen till Riksbanken.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 november 2021.

I ESV:s sammanställning av utfallet för statens budget kan du följa utvecklingen för statens inkomster och utgifter varje månad. Här kan du bland annat ta reda på hur stora utgifter staten har för ekonomisk trygghet vid ålderdom, i form av exempelvis garantipension, änkepension och inkomstpensionstillägg.

Dela

Kontakt