Webbutbildning i Hermes

2020-08-19 | Nyhet

ESV har tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om grunderna i Hermes. Utbildning är uppdelad i två delar och vänder sig till dig som jobbar med att rapportera i statsredovisningssystemet i Hermes. Första delen handlar om den ekonomiska rapporteringen, vad den används till och hur den går till. Den andra delen går mer specifikt in på hur själva rapporteringen i statsredovisningssystemet fungerar.

Dela

Kontakt