Viktigt att fortsätta rapportera uppgifter i Hermes

2020-03-24 | Nyhet

Det är viktigt att alla myndigheter fortsätter att prioritera sin rapportering i informationssystemet Hermes. I planeringen av arbetet med det nya coronaviruset har regeringen särskilda behov av att löpande följa det ekonomiska utfallet i utfallsrapporteringen. Och där är myndigheternas rapportering i statsredovisningen en central del.

ESV håller Hermes öppet som vanligt och de planerade tidpunkterna för inrapporteringen gäller enligt informationen på Hermes startsida. Om ni har några frågor så tveka inte att vända er till Fråga ESV om Hermes.

Dela

Kontakt