Var med och effektivisera myndigheternas administration

2020-01-22 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statskontoret startar nu upp ett samverkansprojekt för att utveckla en modell för att effektivisera myndigheternas administration. Arbetet kommer att bedrivas tillsammans med andra myndigheter i fyra ”labbar” under året, med utgångspunkt i ESV:s metodstöd för effektivisering.

Ambitionen för samverkansprojektet är att utveckla en modell eller verktyg för hur man kan arbeta med att identifiera och analysera myndigheters administration, i syfte att åstadkomma effektiviseringar. Tanken är att starta upp arbetet med fyra ”labbar” under 2020, med utgångspunkt i upplägget i ESV:s metodstöd för effektivisering. Vi söker myndigheter i storleksordningen 100–500 anställda.

– Vi kallar träffarna för ”labb” då det är en försöksverksamhet samt för att vi inte har en detaljerad plan för arbetet. Ambitionen är istället att vi gemensamt anpassar det fortsatta upplägget efter varje träff. Därför är det viktigt att deltagarna från myndigheterna är beredda att bidra med sin erfarenhet och kompetens, säger Ami Keita Jansson, utredare på ESV.

Preliminärt upplägg för labbarna är fyra halvdagars träffar efter lunch på följande datum:

  • Labb 1 (3 mars): Hur definierar vi administration och hur kan den mätas?
  • Labb 2 (15 april): Nuläget, vi fastställer nuläget på era myndigheter.
  • Labb 3 (2 juni ): Börläget, vi arbetar med börläget samt påbörjar planen för genomförandet.
  • Labb 4 (hösten 2020): Avstämning.

Varje myndighet bör delta med två representanter. Det kan vara både från kärnverksamheten och från stödverksamheten, beroende på vilka ni anser har rätt kompetens för att delta i projektet. Det är viktigt att representanterna kan vara med på alla träffarna samt kanske även vara med och bidra till arbetet mellan träffarna.

Dela

Kontakt