Utveckla din kompetens inom statlig styrning i ESV:s samarbetsprojekt med Georgien

2020-10-15 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) driver ett samarbetsprojekt med finansministeriet i Georgien med inriktning på resultatstyrning och intern styrning och kontroll. Nu finns möjlighet för dig som arbetar i staten och vill utveckla din kompetens inom dessa områden att medverka som korttidsexpert i projektet.

ESV:s internationella verksamhet är en del av myndighetens uppdrag att utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten. Inom ESV:s uppdrag ligger också att utbilda och utveckla medarbetare i statsförvaltningen inom bland annat effektiv statlig styrning.

Sedan i somras driver ESV ett samarbetsprojekt med finansministeriet i Georgien med fokus på resultatstyrning och intern styrning och kontroll.

– Tillsammans med georgiska kollegor kommer vi att anordna workshoppar, ta fram manualer samt ge råd och visa på goda exempel. Här ser vi att svenska myndigheter kan bidra med sin kompetens och erfarenhet, säger utredare Anders Nilsson, som nu är på plats i Tbilisi.

Projektet kommer att pågå under två år och har börjat digitalt på distans, men övergår mer till att delta på plats i Georgien när omständigheterna tillåter.

Medverka som korttidsexpert i projektet

Nu finns möjlighet för dig som har erfarenhet av bland annat controllerrollen, ledningsansvar, resultatstyrning, riskledning, ledningsinformation eller resultatbudget att medverka som korttidsexpert i projektet.

– Under ESV:s internationella samarbete utvecklar du din egen kompetens och erfarenhet inom dessa områden och arbetet kan ses som en naturlig fortsättning på Statens controllerutbildning. De som gått utbildningen brukar bli eftertraktade som kortidsexperter i internationella utvecklingssamarbeten, säger Anders Nilsson.

Anders menar också att det är viktigt att man känner sig bekväm med att prata engelska och intresserad av att interagera med statsanställda från andra länder.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta i projektet som korttidsexpert så berättar vi mer om arbetet.

Dela

Kontakt