Underskott på 311 miljarder kronor i de offentliga finanserna

2020-06-16 | Pressmeddelande

Coronapandemin får stora konsekvenser. Ekonomin har bromsat in kraftigt och arbetslösheten ökar. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till 6,5 procent av BNP och Maastrichtskulden ökar till 46 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Den ekonomiska utvecklingen har påverkats dramatiskt av coronapandemin. Sverige har gått in i en djup lågkonjunktur. BNP minskar med 6,5 procent i år och arbetslösheten ökar med drygt 2 procentenheter till 8,9 procent.

Regeringen har på kort tid infört en rad åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin vilket gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter ger det sammantaget ett underskott på 311 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande. Den offentliga sektorns bruttoskuld (Maastrichtskulden) beräknas i år öka till 46 procent av BNP.

– Utvecklingen är mycket osäker, men coronapandemin har orsakat en djup lågkonjunktur med stort underskott i offentliga sektorns sparande. Det säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Nästa år växer BNP med 4,7 procent men arbetslösheten fortsätter att stiga och konjunkturen blir fortsatt svag. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blir 2,1 procent av BNP 2021.

Prognosen i siffror

  2019 2020 2021
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,2 -6,5 4,7
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
15 -311 -106
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,3 -6,5 -2,1
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
0,0 -3,0 0,1
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor 43 204 38
Budgetsaldo – miljarder kronor 112 -396 -21
Maastrichtskuld – procent av BNP 35,2 45,5 43,1

Webbsänd presentation

Bild från webbsändningen

Biträdande avdelningschef Ann-Sofie Öberg presenterar ESV:s prognos över statens budget och de offentliga finanserna (bilden är en länk till Youtube).

Dela

Kontakt