Underskott i statens budget för juni

2020-07-30 | Pressmeddelande

Coronapandemin medförde lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Saldot blev ett underskott på 56,5 miljarder kronor, vilket är ett 31,7 miljarder kronor högre underskott än i juni 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 43,2 miljarder kronor i juni, vilket är 17,4 miljarder kronor (28,7 procent) lägre än i juni 2019. Coronapandemin har haft en dämpande effekt på efterfrågan och sysselsättningen vilket bidrog till lägre skatteinkomster. Skatteinkomsterna minskade också till följd av de åtgärder som riksdagen har beslutat i syfte att motverka coronapandemins negativa finansiella effekter, såsom tillfälligt nedsatta socialavgifter och utökade möjligheter till anstånd med skatteinbetalningar. I juni minskade inkomsterna från bland annat socialavgifter och löneskatter med 8,2 miljarder kronor och skatt på inkomst med 7,4 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juni till 99,7 miljarder kronor, vilket är 14,3 miljarder kronor (16,7 procent) högre än i juni 2019. En betydande del av de högre utgifterna gäller åtgärder för att mildra coronapandemins negativa effekter för företag och sysselsättning. Det gäller bland annat ersättning till företag för höga sjuklönekostnader (5,1 miljarder kronor), kapitaltillskott till Almi Företagspartner AB för att stärka bolagets kapacitet för utlåning till företag (3,4 miljarder kronor) samt stöd vid korttidsarbete (1,8 miljarder kronor). Vidare blev avgiften till EU 3,0 miljarder kronor högre, vilket bland annat beror på att EU antog två ändringsbudgetar för att finansiera åtgärder med anledning av coronapandemin.

För det första halvåret visar saldot i statens budget ett underskott på 71,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 170,0 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot blev ett överskott på 98,6 miljarder kronor. Inkomsterna blev 54,6 miljarder kronor (9,7 procent) lägre i år och uppgår till 509,3 miljarder kronor, medan utgifterna blev 115,4 miljarder kronor (24,8 procent) högre och uppgår till 580,8 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 27 augusti 2020.

Dela

Kontakt