Underskott i statens budget för januari

2020-02-21 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för januari blev ett underskott på 3,0 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 88,3 miljarder kronor i januari. Det är 6,2 miljarder kronor lägre än i januari 2019.

De totala utgifterna i statens budget ökade med 5,5 miljarder kronor och uppgick i januari till 91,3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 mars 2020.

Dela

Kontakt