Stort underskott i offentliga sektorns finanser 2020

2020-03-24 | Pressmeddelande

Coronavirusets utbrott får mycket stora konsekvenser. Tillväxten blir svag och arbetslösheten ökar. Finans- och penningpolitiska åtgärder mildrar effekterna, men underskottet i den offentliga sektorns sparande blir stort. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Effekterna av coronaviruset är svåra att överblicka. Så sent som i februari räknade ESV med en tillväxt på 1 procent 2020. I den ursprungliga marsprognosen (uppdaterad med information till och med 12 mars) räknade ESV med 0,4 procents tillväxt. Därefter har vi sett en mycket dramatisk utveckling.

ESV presenterar därför två alternativa scenarier med negativ tillväxt i år vilket medför ett betydligt svagare finansiellt sparande i den offentliga sektorn. I de alternativa scenarierna minskar tillväxten i år med 1 respektive 3 procent. Utrymmet för ytterligare finanspolitiska åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset är dock stort.

Betydligt lägre skatteintäkter och ökade utgifter medför att underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blir stort 2020 och budgetsaldot försvagas kraftigt. Nästa år sker en återhämtning i ekonomin. Tillväxten ökar och underskottet minskar.

– Coronaviruset får mycket stora effekter på svensk ekonomi. Det blir ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande i år, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Scenarier för svensk ekonomi

 
Marsprognosen
Alternativ-scenario 1
Alternativ-scenario 2
  2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
BNP, fp, kalenderkorrigerad, årlig procentuell förändring 1,3 0,4 1,9 1,3 −1,0 2,7 1,3 −3,0 4,0
Finansiellt sparande, miljarder kronor 18 −23 −13 18 −98 −36 18 −161 −56
Finansiellt sparande,
procent av BNP
0,4 −0,5 −0,2 0,4 −1,9 −0,7 0,4 −3,3 −1,1

Budgetsaldot

112 −14 10 112 −120 0 112 −170 −30

Fotnot 1: I marsprognosen ingår information som är uppdaterad till och med 12 mars.

Fonot 2: I Alternativscenario 1 antas tillväxten vara minus 1 procent 2020 och i Alternativscenario 2 antas tillväxten vara minus 3 procent 2020.

Webbsänd presentation

ESV:s utredare Håkan Gustavsson presenterar prognosen.ESV:s utredare Håkan Gustavsson presenterar myndighetens prognos över statens budget och de offentliga finanserna (bilden är en länk till Youtube).

Visa prognosen

Dela

Kontakt