Stora offentliga underskott och ökande skuld

2020-05-14 | Pressmeddelande

Coronaviruset får stora konsekvenser. Tillväxten faller kraftigt och arbetslösheten ökar snabbt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till drygt 7 procent och Maastrichtskulden ökar till 43 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets uppdaterade bedömning av det ekonomiska läget.

Coronaviruset har under de två senaste månaderna påverkat samhället på ett sätt som få, om ens någon, hade kunnat förutse. Regeringen och Riksbanken har sjösatt en rad åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin. BNP minskar ändå med 7,5 procent i år och arbetslösheten stiger till drygt 10 procent.

Ökade utgifter och minskade skatteintäkter leder till ett underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 350 miljarder kronor. Den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, beräknas öka till drygt 43 procent av BNP.

– Coronaviruset får ännu större effekt på svensk ekonomi än vad vi räknade med i vår marsprognos. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas uppgå till 7,3 procent av BNP i år, säger Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Även om det väntas ske en återhämtning nästa år och BNP ökar med 4,5 procent så består den höga arbetslösheten. Underskottet i den offentliga sektorns sparande blir 2,9 procent och Maastrichtskulden ligger kvar på över 43 procent.

Vissa nyckeltal

 
2019
2020
2021
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
1,3
−7,5
4,5
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,4
−7,3
−2,9
Budgetsaldo – miljarder kronor
112
−398
−108
Maastrichtskuld – procent av BNP
35
43
43

Presentation

ESV:s utredare Håkan Gustavsson
ESV:s utredare Håkan Gustavsson presenterar myndighetens uppdaterade bedömning av det ekonomiska läget (bilden är en länk till Youtube).

Dela

Kontakt