Stöd vid korttidsarbete bidrog till underskott i statens budget

2020-05-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 38,8 miljarder kronor, vilket är ett 36,3 miljarder kronor högre underskott än i april 2019. Det beror bland annat på lägre skatteinkomster och statens utbetalningar av stöd vid korttidsarbete. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över statens budgetsaldo januari till december 2019 och januari till april 2020De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 88,1 miljarder kronor, vilket är 9,9 miljarder kronor högre än samma månad 2019. De ökade utgifterna beror främst på att 17,9 miljarder kronor betalades ut till företag som stöd vid korttidsarbete. Även utgifterna för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ökade stort, med 0,9 miljarder kronor (27,2 procent) respektive 0,7 miljarder kronor (92,8 procent). Regelverken för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning har lättats upp med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset.

De totala inkomsterna i statens budget blev 49,3 miljarder kronor i april, vilket är 26,4 miljarder kronor lägre än i april 2019. Det beror huvudsakligen på att utbetalningarna från skattekonto blev 18,9 miljarder kronor högre i år, vilket minskar inkomsterna med motsvarande belopp. Statens minskade inkomster beror även på att inkomsterna från arbetsgivaravgiften blev 2,7 miljarder kronor lägre i år. Det är främst en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för att lindra effekterna av det nya coronaviruset.

Hittills i år visar saldot i statens budget ett underskott på 25,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 84,2 miljarder kronor jämfört med samma period 2019, då saldot visade ett överskott på 59,2 miljarder kronor. Inkomsterna blev 18,5 miljarder kronor lägre i år och uppgår till 364,0 miljarder kronor, medan utgifterna blev 65,8 miljarder kronor högre och uppgår till 389,0 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 18 juni 2020.

Dela

Kontakt