Stöd för arbetet med årsredovisningen

2020-10-28 | Nyhet

ESV har samlat information och stöd för myndigheternas arbete med årsredovisningen för 2020. Notera också att ESV har infört regeländringar från och med den 1 januari 2021 som påverkar arbetet.

På ESV:s webbplats hittar du viktiga datum att tänka på vid bokslutet och stöd för er inrapportering i samband med helårsskifte och årsbokslut. I slutet av året publicerar vi aktuell information för 2020 om eventuella motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter. Du kan även ladda ned ESV:s handledning Checklista för bokslut och använda det webbaserade stödet för resultatredovisning.

Börja rapportera oförbrukade bidrag även i Hermes

Från och med årsbokslutet för 2020 ska myndigheterna börja lämna uppgifter om förbrukningstakten för Oförbrukade bidrag under Särskild info, helår i statsredovisningssystemet i Hermes. Myndigheten ska även fortsättningsvis lämna informationen i årsredovisningen. Inrapporteringen i Hermes underlättar arbetet med Årsredovisning för staten och minskar risken för fel. Den nya funktionen är under utveckling och kommer att vara i drift till den 1 januari 2021, då ni kan börja lämna uppgifterna. Mer information kommer att publiceras på Hermes startsida under hösten.

Regeländringar som påverkar årsredovisningen

Den 1 juli började regeländringarna för verksamhetsinvesteringar att gälla. Ändringarna ska ni börja tillämpa när myndigheten tar upp lån i december 2020.

Följande regeländringar gäller från och med den 1 januari 2021:

  • Ändrade regler för hur ansvarsförbindelser ska redovisas i årsredovisningen. Bland annat har notkraven utökats.
  • Tydliggörande att årsredovisning, budgetunderlag och särskild dokumentation ska lämnas i format som innebär att informationen i den elektroniska handlingen är sökbar.
  • Tydliggörande att det inte är tillåtet för affärsverk att komplettera eller ändra årsredovisningen efter sista inlämningsdatum.

Kontakta Fråga ESV om du har frågor om arbetet med årsredovisningen.

Dela

Kontakt