Stöd att tolka de ändrade reglerna om lån för verksamhetsinvesteringar

2020-08-31 | Nyhet

Nu finns det stöd i Fråga ESV för hur myndigheterna ska tolka de ändrade reglerna för verksamhetsinvesteringar som började gälla den 1 juli 2020, och som ska tillämpas första gången när ni tar upp lån i december 2020.

Bland vanliga frågor och svar, under rubriken Anläggningstillgångar, hittar du frågan ”Vad betyder de nya reglerna 2020 om lån för verksamhetsinvesteringar?” som berör

  • när lån ska tas upp
  • vilka avvikelser mellan lån och anläggningstillgångar som myndigheten kan ha
  • vad som ska rymmas inom låneramen.

En viktig ändring är också att regeln om att myndigheter inte behöver ta upp lån förrän efterföljande halvår för tillgångar anskaffade eller delvis uppförda efter den 31 maj respektive 30 november, har tagits bort.

Dela

Kontakt