Statliga kapitalinsatser på sammantaget 6,8 miljarder kronor till SAS och Swedavia i oktober

2020-11-26 | Pressmeddelande

Statens inkomster i oktober är i stort sett oförändrade jämfört med samma månad 2019, medan utgifterna har ökat med 66,5 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken och kapitalinsatser till SAS och Swedavia. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 36,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 67,8 miljarder kronor jämfört med oktober 2019, då saldot blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i oktober till 113,7 miljarder kronor, vilket är 66,5 miljarder kronor (141,1 procent) högre än i oktober 2019. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 48,7 miljarder kronor högre, vilket främst beror på förändringar i utlåningen till Riksbanken. Dessutom har utgifterna inom flera utgiftsområden ökat med anledning av coronapandemin. Bland annat inom utgiftsområde 24 Näringsliv, där kapitalinsatserna till SAS och Swedavia uppgick till sammanlagt 6,8 miljarder kronor.

Månadsutfall utgiftsområde 24 Näringsliv

utfall-okt-2020.png

De totala inkomsterna i statens budget blev 77,7 miljarder kronor i oktober, vilket är 1,3 miljarder kronor (1,7 procent) lägre än i oktober 2019.

För januari–oktober visar saldot i statens budget ett underskott på 135,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 320,2 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot blev ett överskott på 185,1 miljarder kronor. Inkomsterna blev 72,4 miljarder kronor (8,0 procent) lägre i år och uppgår till 828,9 miljarder kronor, medan utgifterna blev 247,8 miljarder kronor (34,6 procent) högre och uppgår till 964,0 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 17 december 2020.

Dela

Kontakt