Statens utgifter blev 12,1 miljarder kronor högre än i september i fjol

2020-10-29 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 13,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 9,4 miljarder kronor jämfört med september 2019, då saldot blev ett underskott på 3,6 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram som visar saldot för statens budget januari till december 2019 och januari till september 2020.

De totala inkomsterna i statens budget blev 78,5 miljarder kronor i september, vilket är 2,6 miljarder kronor (3,5 procent) högre än i september 2019. Det är första gången sedan mars som inkomsterna är högre jämfört med samma månad föregående år. I huvudsak beror det på att riksdagens beslut om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för att motverka coronapandemins negativa finansiella effekter upphört att gälla. Även inkomsterna från moms blev högre än i september förra året.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i september till 91,5 miljarder kronor, vilket är 12,1 miljarder kronor (15,2 procent) högre än i september 2019. De högre utgifterna är bland annat kopplade till coronapandemin och gäller framför allt ersättning till företag för höga sjuklönekostnader, stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd och arbetslöshetsersättning. Utgifterna för försvaret har ökat med 1,7 miljarder kronor och utgifterna inom utbildningsområdet har ökat med 2,4 miljarder kronor.

För januari–september visar saldot i statens budget ett underskott på 99,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 252,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot blev ett överskott på 153,2 miljarder kronor. Inkomsterna blev 71,1 miljarder kronor (8,6 procent) lägre i år och uppgår till 751,2 miljarder kronor, medan utgifterna blev 181,3 miljarder kronor (27,1 procent) högre och uppgår till 850,3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 26 november 2020.

Dela

Kontakt