Statens avgiftsintäkter minskade under 2019

2020-05-25 | Nyhet

Under 2019 fick staten in totalt 73,1 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en förhållandevis stor minskning med 12,6 miljarder kronor jämfört med 2018. Det beror framförallt på att finansieringen av försvarsmateriel ändrades under 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga avgiftsrapport.

Intäkterna i statens offentligrättsliga verksamhet (tvingande avgifter) uppgick till 18,6 miljarder kronor under 2019 medan intäkterna i uppdragsverksamheten uppgick till 54,5 miljarder kronor. Totalt minskade avgiftsintäkterna förhållandevis mycket under året, vilket främst beror på att intäkterna minskade i den inomstatliga uppdragsverksamheten. Mest minskade intäkterna för Försvarets materielverk (FMV), som en följd av att finansieringen av försvarsmateriel ändrades under året.

FMV:s minskade avgiftsintäkter återspeglas också i fördelningen mellan inom- och utomstatliga intäkter. Statens totala avgiftsintäkter bestod 2019 till nästan 30 procent av inomstatliga intäkter, det vill säga interna avgifter mellan statliga myndigheter. Det är väsentligt lägre än 2018 då andelen var 43 procent. De totala utomstatliga avgiftsintäkterna ökade i stället med 2,8 miljarder kronor under året, till 51,4 miljarder kronor. Dessa avgifter betalas av utomstående parter och har en statsfinansiell effekt

Dela

Kontakt