Periodiseringseffekter stärkte tillfälligt budgetsaldot i november

2020-12-17 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget i november blev ett överskott på 40,4 miljarder kronor. Det är 15,1 miljarder kronor högre än i november 2019. Budgetsaldot stärktes dock med 45,9 miljarder kronor under november i år på grund av periodiseringseffekter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

utfall-november-2020-webb.png

De totala inkomsterna i staten budget blev 108,0 miljarder kronor i november, vilket är 5,8 miljarder kronor högre än i november 2019. Statens totala utgifter blev 67,6 miljarder kronor, vilket är 9,3 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.

Utfallet för samtliga utgiftsområden i statens budget uppgick till 113,5 miljarder kronor i november. De totala utgifterna för november har dock minskats med 45,9 miljarder kronor, till följd av periodiseringseffekter. Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade utgifterna med 30,1 miljarder kronor, vilket främst beror på förändringar i utlåningen till Riksbanken. Dessutom minskade utgifterna med 15,8 miljarder kronor på grund av en så kallad kassamässig korrigering. Den avser huvudsakligen utgifter för statsskuldsräntor som betalas i december.

Statens budget omfattar alla inkomster, utgifter och betalningar som påverkar statens lånebehov. Utgifterna fördelas på olika utgiftsområden, och för att statens budgetsaldo ska kunna motsvara lånebehovet har en kassamässig korrigeringspost och Riksgäldskontorets nettoutlåning lagts till på utgiftssidan. Det betyder att de totala utgifterna kan påverkas både positivt och negativt vid förändringar av utlåningen eller när betalningen sker vid en annan tidpunkt än redovisningen.

För januari–november visar saldot i statens budget ett underskott på 94,7 miljarder kronor. Det är en skillnad på 305,1 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot var ett överskott på 210,4 miljarder kronor. Inkomsterna blev 66,5 miljarder kronor (6,6 procent) lägre och uppgår till 936,8 miljarder kronor, medan utgifterna blev 238,6 miljarder kronor (30,1 procent) högre och uppgår till 1 031,5 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 januari 2021.

Dela

Kontakt