Överskott i statens budget för februari

2020-03-31 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 58,9 miljarder kronor, vilket är 17,8 miljarder kronor högre än i februari 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

utfall-februari-2020-webb.jpg

De totala inkomsterna i statens budget blev 144,1 miljarder kronor i februari, vilket är 12,3 miljarder kronor högre än i februari 2019. Det beror främst på att skatt på inkomst ökade med 5,6 miljarder kronor, att socialavgifter och löneskatter ökade med 2,5 miljarder kronor samt att skatt på varor och tjänster blev 1,3 miljarder kronor högre.

De totala utgifterna i statens budget minskade med 5,5 miljarder kronor och uppgick i februari till 85,3 miljarder kronor.

De ändringsbudgetar som riksdagen beslutar om med anledning av det nya coronaviruset får som tidigast effekt på utfallet för statens budget för mars, som publiceras klockan 09.00 den 29 april 2020.

Dela

Kontakt