Ny uppföljning av det ekonomiadministrativa regelverket

2020-08-28 | Nyhet

Under 2020 utvecklar och genomför ESV en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Den nya uppföljningen ersätter den tidigare EA-värderingen.

Alla myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen vid utgången av 2020 omfattas av den nya uppföljningen. I slutet av året ska myndigheterna besvara en enkät med en självdeklaration om hur man har följt ett urval av regler under 2020.

I mars nästa år gör sedan ESV en extern bedömning av hur myndigheterna följt vissa regler, efter att myndigheterna har lämnat sina årsredovisningar. Senast den 23 april 2021 lämnar ESV sin redovisning och analys till regeringen.

 

Dela

Kontakt