Nu öppnar inrapporteringen för budgetunderlaget

2020-01-28 | Nyhet

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Nytt för i år är att information om räntekontokredit ska rapporteras i Hermes, tillsammans med planerade investeringar. Från och med den 28 januari går det att lämna uppgifterna i systemet. Myndigheterna ska precis som vanligt även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format.

Sedan 2019 ska myndigheterna rapportera sina planerade investeringar, inklusive planerad finansiering, i informationssystemet Hermes. Nytt för i år är att även information om räntekontokredit ska rapporteras i systemet. Under året har ESV vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen. Bland annat ska tabellerna skickas in på ett nytt sätt och systemet innehåller fler kontroller och valideringar för att underlätta för er som rapporterar att göra rätt. Det går numera även att exportera tabellerna från Hermes till Excel för vidarebearbetning.

Rapporteringen i Hermes gör det lättare för regeringen att sammanställa alla statens planerade investeringar. Men myndigheterna ska precis som vanligt även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format, inklusive informationen om planerade investeringar och räntekontokrediten.

Stöd för att rapportera uppgifterna på rätt sätt

I anslutning till varje inrapporteringssida i Hermes finns informationstexter som beskriver hur du ska rapportera uppgifterna.

I ESV:s handledning Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen hittar du stöd för att tillämpa bestämmelserna för vilken information om investeringar som ska finnas med i budgetunderlaget. Om ni har frågor om innehållet i budgetunderlaget går det bra att kontakta Fråga ESV. Om ni har frågor om inrapporteringen och Hermes kontaktar ni Fråga ESV om Hermes.

Från och med den 28 januari går det att lämna uppgifterna i systemet, och inrapporteringsperioden är öppen till och med den 2 mars.

Dela

Kontakt