Lär dig mer om förändringsledning

2020-09-18 | Nyhet

ESV har tillsammans med fem andra myndigheter tagit fram ett komplement till den tidigare vägledningen i förändringsledning från 2017. Den nya webbversionen ger en introduktion till en process i tre steg. Den 22 oktober hålls ett frukostseminarium där processen presenteras.

Förmågan att genomföra bestående och lyckade förändringar är en förutsättning för att bidra till effektivare statsförvaltning. Det finns dock lite beskrivet ur ett perspektiv som upplevs relevant för den svenska statsförvaltningen.

ESV har nu tillsammans med fem andra myndigheter – Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten – kompletterat den tidigare vägledningen från 2017, Att leda förändring i offentlig verksamhet, med en webbversion, Förändringsledning i tre steg. Webbversionen kompletterar vägledningen genom att den ger en steg för steg-introduktion till processen, sammanfattar respektive steg och konkretiserar aktiviteterna, bland annat med hjälp av ett antal stödfrågor.

Frukostseminarium om förändringsledning den 22 oktober

Den 22 oktober hålls ett digitalt frukostseminarium där du får lära dig mer om processen samt höra hur Domstolsverket arbetar med förändringsledning med utgångspunkt i ESV:s trestegsprocess.

Dela

Kontakt