Lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

2020-09-07 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 2 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.

I remissen finns ESV:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om

  • format för årsredovisning, budgetunderlag och särskild dokumentation
  • redovisning av ansvarsförbindelser och avsättningar
  • komplettering av årsredovisningen för affärsverk
  • redovisning av anläggningstillgångar
  • samhällsinvesteringar i budgetunderlaget
  • inrapportering av särskild information
  • hantering av fakturor
  • statliga inrapporteringskoder (S-koder).

Även de myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd, samt på ESV:s konsekvensutredning. Skicka era svar senast den 2 oktober 2020 via e-post till registrator@esv.se och anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt