Förtydligande av kravet på att lämna kommentarer på S-koder

2020-05-19 | Nyhet

ESV har tidigare informerat om att alla myndigheter behöver börja lämna kommentarer i Hermes om stora förändringar i S-kodsutfallet från och med Q2-rapporteringen i år. Här berättar vår enhetschef Lena Malmqvist mer om syftet bakom den utvecklade rapporteringen och vad den innebär i praktiken.

Från och med andra kvartalet i år behöver de myndigheter som har stora förändringar i S-kodsutfallet mellan åren lämna kommentarer i Hermes. Kravet gäller dock bara vissa S-koder och inom vissa gränsvärden. Kommentarerna lämnas fyra gånger per år i samband med att myndigheterna rapporterar anslagsfördelningen.

– Om utfallet på någon av de aktuella S-koderna avviker mycket jämfört med föregående år ska myndigheten lämna en kortfattad kommentar som tydligt beskriver orsaken till förändringen mellan åren. Men om det inte finns några stora förändringar behöver man inte heller lämna några kommentarer, säger Lena Malmqvist, chef för statsredovisningsenheten på ESV.

ESV har publicerat information på webbplatsen om vilka gränsvärden för förändringarna som gäller för de S-koder som omfattas av kravet. Här hittar du också mer praktiska instruktioner för hur myndigheterna kan förbereda den nya inrapporteringen. Den nya kommentarsfunktionen är under utveckling just nu och kommer att vara i drift till inrapporteringen av anslagsfördelningen den 18 juli.

Viktigt underlag för analysen av statens budget och nationalräkenskaperna

När kravet på delårsrapport avskaffades 2018 tappade ESV en viktig informationskälla för att analysera det totala utfallet för staten som ESV lämnar till regeringen, och till EU:s statistikorgan Eurostat i form av Sveriges nationalräkenskaper. ESV har i stället vid behov begärt in kompletterande information från myndigheterna via telefon eller e-post.

– Med den aktuella utvecklingen av S-kodsrapporteringen kan ESV löpande få den information som behövs till analyserna. Behovet av den här informationen har också ökat med anledning av coronaviruset, då regeringen och Eurostat bättre behöver kunna följa de ekonomiska effekterna av beslutade åtgärder. Det ställer ökade krav på ESV och därmed även på myndigheterna, säger Lena Malmqvist.

Dela

Kontakt