Fokus på styrning i kris under ESV-dagen 2020

2020-04-23 | Nyhet

ESV planerar för att genomföra ESV-dagen den 15 oktober på Waterfront i Stockholm. Årets konferens fokuserar på den statliga styrningen med utgångspunkt i krishanteringen med anledning av det nya coronaviruset. Vilka lärdomar kan förvaltningen ta med sig för att förbereda sig för framtida kriser och vilka erfarenheter kan bidra till att utveckla den statliga styrningen i ett normalläge?

Programmet släpper vi innan sommaren då anmälan öppnar. Till dess kan du titta på webbsändningen från ESV-dagen 2019 på vår webbplats. Flera av förra årets programpunkter är fortsatt aktuella.

Dela

Kontakt