ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

2020-02-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Samtidigt erbjuder vi möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler. Revisorsinspektionen genomförde ett sådant upplägg förra året med ett ömsesidigt utbyte mellan myndigheterna.

Genom att erbjuda ledningsgrupper en möjlighet att diskutera styrningsfrågor utifrån den enskilda myndighetens perspektiv vill ESV bredda stödet inom våra verksamhetsområden och öka förståelsen för myndigheternas utmaningar. Tanken är att det ska bli ett ömsesidigt utbyte mellan ESV och de inbjudna myndigheterna.

Fyra myndigheter träffade ESV förra året och diskuterade bland annat effektiviseringar, tillitsbaserad styrning, intern styrning och kontroll, finansiering och utformning av årsredovisningen. Vilka frågor som är aktuella beror dock på den enskilda myndighetens behov.

Revisorsinspektionen fick tips inför arbetet med årsredovisningen

Revisorsinspektionen var en av myndigheterna som träffade ESV under hösten.

– Upplägget att planera mötet utifrån våra frågeställningar och behov fungerade väldigt bra. Att kunna sitta på ett annat ställe som ledningsgrupp blir mer kreativt och bidrar till nytänkande och att komma bort från det operativa en stund, säger Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen.

Han förklarar att det som liten myndighet kan vara svårt att fånga upp nya regler och förstå vilka krav det ställer på myndigheten i praktiken. Framför allt ville Revisorsinspektionen diskutera hur man kombinerar hög effektivitet med god intern styrning och kontroll, samt hur myndigheten kan förbättra sin årsredovisning utifrån de nya reglerna.

– Vi fick konkreta tips om hur vi kan använda resultatindikatorer, med antal överklagade ärenden som ett mått till exempel. Så det blev ett direkt stöd i arbetet med årsredovisningen för 2019, säger Per Johansson.

Träffa ESV under våren

Under våren går det att boka in diskussioner med ESV under eftermiddagen den 30 mars och förmiddag eller eftermiddag den 5 maj. För att myndighetsledningen ska kunna använda sin tid effektivt erbjuder vi även möjligheten att kombinera diskussionerna med att hålla ett internt ledningsgruppsmöte i våra lokaler. För att det ska bli givande samtal bör man räkna med att avsätta minst en timme åt att diskutera ekonomisk styrning.

ESV kan även genomföra ett liknande upplägg ute hos er på myndigheten. För att det ska vara kostnadseffektivt bör man i dessa fall planera för ett längre program på några timmar.

Kontakta gärna oss för en intresseanmälan och för att diskutera ett möjligt upplägg.

Dela

Kontakt