ESV-dagen 2020 tar avstamp i coronakrisen

2020-05-27 | Nyhet

Vi planerar för att genomföra ESV-dagen den 15 oktober och programmet för årets konferens har börjat ta form. Med utgångspunkt i förvaltningens hantering av coronakrisen tittar vi bland annat närmare på vad riskforskningen säger om mänskligt agerande i kris samt hur statens styrning och krishantering har fungerat.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Under konferensen får du lyssna på exempel från förvaltningen och ta del av kunskap från den akademiska världen.

Ur årets program:

  • Misse Wester, professor vid Lunds universitet, berättar om vad riskforskningen säger om mänskligt agerande i kris. Centralt är vilken typ av budskap invånarna tar till sig från olika aktörer och vad det får för betydelse på kort och längre sikt.
  • Per Molander, tidigare generaldirektör och huvudsekreterare i tsunamikommissionen, ger sitt perspektiv på hur regeringens och myndigheternas styrning och krishantering har fungerat – såväl under tidigare kriser som under den pågående coronapandemin.
  • Urban Lindberg, ställföreträdande generaldirektör för Socialstyrelsen, berättar om erfarenheterna från att samarbeta med andra myndigheter, regioner och kommuner för att samordna centrala delar av förvaltningens krishantering.

Hela programmet presenteras i juni då anmälan öppnar.

Dela

Kontakt