ESV anser inte att rutavdraget ska utökas

2020-04-21 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5). ESV avstyrker förslaget att rutavdraget ska omfatta de angivna tjänsterna. ESV tar inte ställning till vad som är en lämplig storlek på taket för rutavdraget men ställer sig frågande till behovet av att höja taket.

Rutavdraget innebär permanenta undantag i skattelagstiftningen och att statens skatteutgifter ökar. Om avdraget utökas till att omfatta fler tjänster undantas en allt större del av statens utgifter från riksdagens årliga budgetprövning. ESV anser att man bör vara mycket restriktiv med permanenta undantag från reglerna och efterfrågar en starkare motivering för de föreslagna undantagen.

Dela

Kontakt