Erfarenheter från coronakrisen så långt

2020-10-19 | Nyhet

Den 15 oktober var det dags för årets något annorlunda ESV-dag med fokus på lärdomar från coronakrisen. Vi kunde inte träffas som vanligt men omkring 1 000 personer har tittat på webbsändningen och fått ta del av bland annat Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens erfarenheter från pandemin. Om du missade sändningen kan du titta på den i efterhand.

Urban Lindberg, stabschef på Socialstyrelsen, inledde med att berätta om hur myndigheten hanterar sina nya uppdrag under krisen och hur man styr sin krisorganisation och linjeorganisation parallellt. Lindberg understryker att det är ett samarbete där myndigheter och andra aktörer arbetat prestigelöst för att stärka systemet och lösa situationen ut mot medborgarna. Här är kommunikationen en viktig faktor, både internt och externt. Ett bra verksamhetsstöd är också avgörande för att hålla ordning och reda och uppehålla engagemanget när krisen blir vardag.

Beslutsunderlag i en rörlig tid

En panel diskuterade sedan hur man kan arbeta med analyser och prognoser i kristider. I samtalet deltog Folkhälsomyndighetens analyschef Lisa Brouwers, Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet och Ann-Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV.

Panelen konstaterade att det har varit nödvändigt att vara flexibel och inse att vi befinner oss i en helt ny situation där tidigare modeller och processer inte räcker till. Trots den insikten är det ändå möjligt att vi fortfarande underskattar osäkerheten för hur smittspridningen kan komma att se ut och vilka effekterna blir på ekonomin.

För att kunna göra tillförlitliga prognoser och analyser behövs tillgång till bra statistik. Även här har man fått ta till nya metoder under pandemin för att få snabbare bedömningsunderlag. En viktig lärdom så långt är att se till att ha beredskap för att ställa om till nya arbetssätt men fortsätta lita på organisationens kompetens.

Krishantering förr och nu

Avslutningsvis gav Per Molander, som bland annat var huvudsekreterare i katastrofkommissionen 2005, en genomgång av hur olika kriser hanterats genom historien. Hans reflektion är att marknadens och civilsamhällets insatser under en kris kan vara viktiga men att den offentliga sektorns insatser är avgörande för att garantera en uthållig lösning. Erfarenheterna från mer moderna kriser som tsunamikatastrofen 2004 har lett till en stärkt krishanteringsförmåga inom Regeringskansliet, vilket man även har haft nytta av under pandemin.

Dela

Kontakt