Djupdyk i statens budget på ESV:s datalabb

2020-09-07 | Pressmeddelande

I dag lanserar Ekonomistyrningsverket (ESV) en betaversion av en öppen webbapplikation där vem som helst kan gå in och med några klick få en bild av utfallet för statens budget på flera olika nivåer. Applikationen är en del av projektet Datalabbet resultaten i staten som tillgängliggör olika typer av befintlig data i en mer flexibel form.

Med ESV:s applikation för utfallet för statens budget kan du få en bild av statens ekonomi ned på anslags- och myndighetsnivå eller för specifika anslagsposter. Du kan månadsvis följa utvecklingen över tid och jämföra olika anslag eller myndigheter med varandra. Det går också att se om statens utgifter håller sig under det utgiftstak som riksdagen har beslutat. Informationen bygger på ESV:s öppna data om inkomster, utgifter och saldo på statens budget.

– Applikationerna i ESV:s datalabb utvecklas i första hand för att möta regeringens och myndigheternas behov av information om hur olika samhällssektorer utvecklas. Men det kan också vara till nytta för andra delar av samhället, till exempel för forskare, journalister eller företagare som vill analysera den ekonomiska styrningen i staten, säger Sven-Olof Junker, projektledare för datalabbet.

Datalabbet tillgängliggör olika typer av data

Utöver utfallet för statens budget arbetar ESV med att ta fram betaversioner av applikationer för ytterligare tre områden med planerad lansering innan 2021:

  • Nyckeltal i staten, som tillgängliggör befintlig data i statens informationssystem Hermes på ett mer dynamiskt och anpassat sätt.
  • Algoritm för BNP-prognoser, som tillgängliggör data och algoritmer som gör automatiska BNP-prognoser.
  • Resultat i staten, som gör att det blir lättare att söka samband mellan mål och resultat i myndigheternas regleringsbrev och årsredovisningar.

–  Ambitionen är att fortsätta använda applikationerna efter att projektet avslutats. Genom att vi öppnar upp datalabbet för andra offentliga och privata aktörer samt allmänheten kan den som vill testa applikationerna och lämna synpunkter som blir värdefulla för oss i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Sven-Olof Junker.

Dela

Kontakt