Dags för treårssamråd under 2020

2020-01-27 | Nyhet

Enligt reglerna för avgiftssamråd ska statliga myndigheter vart tredje år samråda med ESV om de avgifter de tar ut. Under 2020 ska de myndigheter som sorterar under följande utgiftsområden genomföra treårssamråd:

 • 3 Skatt, tull och exekution
 • 5 Internationell samverkan
 • 7 Internationellt bistånd
 • 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
 • 16 Utbildning och universitetsforskning
 • 20 Allmän miljö- och naturvård
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Dela

Kontakt

 • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11
  • Till Fråga ESV